UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

KLIENT BIZNESOWY

PRAWO HANDLOWE

zakładanie/likwidacja spółek,
reprezentacja spółki w postępowaniu rejestrowym KRS,
prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej

WIĘCEJ

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

zasiedzenie,
zniesienie współwłasności,
postępowanie wieczystoksięgowe,
przywrócenie i ochrona posiadania

WIĘCEJ

PRAWO PRACY

porządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów 
o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji,
sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy

WIĘCEJ

PRAWO ADMINISTRACYJNE

pozwolenia na budowę (w tym postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę),
legalizacja samowoli budowlanych,
postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie

WIĘCEJ

PRAWO
KONTRAKTOWE-UMÓW

przygotowywanie projektów umów,
weryfikację (opiniowanie) projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów Klienta,
przygotowywanie projektów ugód,
doradztwo związane z wykonywaniem umów

WIĘCEJ

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

przygotowywanie wniosków o upadłość,
wierzytelności,
przygotowywanie propozycji układowych,
kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem, kontrolę prawidłowości działań syndyka

WIĘCEJ

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń,
doradztwo podmiotom objętym obowiązkiem zawarcia  umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

WIĘCEJ

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

ocena długu i ustalenie strategii działania,
negocjacje z dłużnikiem, rozwiązywanie problemów
z przedawnieniem,sporządzanie ugód z harmonogramem spłat,zabezpieczenia spłat

WIĘCEJ

DORADZTWO RESTRUKTURYZACYJNE

udzielania porad, opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu dłużnika...

WIĘCEJ

PRAWO TRANSPORTOWE

sporządzanie, opiniowanie umów przewozu, spedycji, w tym umów międzynarodowego przewozu drogowego,
przedsądowe dochodzenie niezapłaconego frachtu, prowadzenie postępowania przed sądami,
przedsądowe dochodzenie roszczeń związane z opóźnieniem w przewozie, uszkodzeniem bądź zaginięciem towaru, reprezentacja przed sądami w wyżej wskazanych sprawach

WIĘCEJ
Kategoria:

 • zakładanie/likwidacja spółek,
 • reprezentacja spółki w postępowaniu rejestrowym KRS,
 • prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • obsługa prawna organów spółek kapitałowych w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek  oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń,
 • reprezentacja wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
 • sprawy o wyłączenie wspólnika,
 • sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółki.

Kategoria:

Prawo handlowe

 

 • zakładanie/likwidacja spółek,
 • reprezentacja spółki w postępowaniu rejestrowym KRS,
 • prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej,
 • obsługa prawna organów spółek kapitałowych w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek  oraz organizowanie
  i prowadzenie ich posiedzeń,
 • reprezentacja wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników
  i walnych zgromadzeń,
 • sprawy o wyłączenie wspólnika,

sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółki.

Kategoria:
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • przywrócenie i ochrona posiadania,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości – due diligance,
 • sporządzanie i opiniowanie umów w szczególności deweloperskich, najmu, sprzedaży, dzierżawy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
 • ustanowienie oraz zniesienie ograniczonych praw rzeczowych – hipoteka, służebność, użytkowanie, zastaw.

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, układów i porozumień zbiorowych oraz innych aktów wewnętrznych,
 • doradztwo w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy,
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 • odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • sprostowanie świadectwa o pracę,
 • zakaz konkurencji,
 • wypadki przy pracy.

Kategoria:
 • pozwolenia na budowę (w tym postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę),
 • legalizacja samowoli budowlanych,
 • postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 • zaskarżanie aktów prawa miejscowego,
 • postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
 • postępowania administracyjne,
 • postępowania sądowoadministracyjne.
 • przygotowywanie projektów umów,
 • weryfikację (opiniowanie) projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów Klienta,
 • przygotowywanie projektów ugód,
 • doradztwo związane z wykonywaniem umów,
 • pomoc w rozwiązywaniu, wypowiadaniu i wygasaniu umów,
 • audyt umów, których stroną jest Klient,
 • reprezentacja w sprawie niewykonania bądź wadliwego wykonania umowy na etapie negocjacji oraz postępowania sądowego.

 • przygotowywanie wniosków o upadłość,
 • wierzytelności,
 • przygotowywanie propozycji układowych,
 • kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem, kontrolę prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego,
 • doradztwo w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych,
 • doradztwo prewencyjne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia,
 • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.

 • doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń,
 • doradztwo podmiotom objętym obowiązkiem zawarcia  umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
 • kompleksowe prowadzenie spraw odszkodowawczych na etapie przedprocesowym i procesowym (w tym reprezentacja przed sądami wszystkich instancji),
 • doradztwo podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową.

 • sporządzanie, opiniowanie umów przewozu, spedycji, w tym umów międzynarodowego przewozu drogowego,
 • przedsądowe dochodzenie niezapłaconego frachtu, prowadzenie postępowania przed sądami,
 • przedsądowe dochodzenie roszczeń związane z opóźnieniem w przewozie, uszkodzeniem bądź zaginięciem towaru, reprezentacja przed sądami w wyżej wskazanych sprawach,
 • reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielem w trakcie postępowania likwidacyjnego oraz w postępowaniu sądowym.
Kategoria: