UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W przypadku kłopotów finansowych niezmiernie istotne jest podjęcie działań restrukturyzacyjnych w odpowiednim momencie dla swojej firmy.

 

  • Nowe przepisy prawne wprowadzone w styczniu 2016 dają spółkom w Polsce nowe możliwości restrukturyzacji.
  • Przedsiębiorcy, w przypadku pojawiających się problemów, nie muszą już rozważać tylko i wyłącznie upadłości. Teraz mogą także zacząć proces zmian w swojej firmie tak, by uchronić przed nią.
  • Oczywiście im szybciej ten proces się rozpocznie, tym większe są szanse, że zakończy się on powiedzeniem. Dlatego warto reagować w przypadku pierwszych poważniejszych objawów i monitorować sytuację finansową na bieżąco, w szczególności przy zagrożeniu utratą płynności finansowej.

 

Usługi doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jest poza postępowaniem restrukturyzacyjnym albo upadłościowym uprawniony do świadczenia usług w zakresie szeroko rozumianego pozasądowego doradztwa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

 

A zatem uprawniony jest do:

  • udzielania porad, opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego i prawa upadłościowego oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu dłużnika za niezłożenie albo nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz działanie na szkodę wierzycieli;
  • doradztwa m.in. w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań i procedur prawnych wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, w zakresie ewentualnego postępowania upadłościowego, czy w kontekście doboru odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • świadczenia usług doradczych dla wierzycieli w związku z zagrożeniem niewypłacalnością lub niewypłacalnością ich dłużników w celu ochrony interesów wierzycieli i ograniczenia ryzyka ich strat finansowych;
  • wspierania dłużnika w negocjacjachz wierzycielami oraz reprezentować dłużnika w tym procesie, jak i odwrotnie – działać na rzecz wierzyciela w negocjacjach z dłużnikiem;
  • uczestniczenia w pracach nad kontraktami, doradzając m.in. w zakresie zabezpieczenia interesów stron umowy na wypadek zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności drugiej strony, a także w pracach nad kontraktami zawieranymi już w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
  • udzielania informacji o dostępnych dla dłużnika źródłach finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracować z dłużnikiem w celu uzyskania tego finansowania;
  • reprezentowania dłużnika lub wierzyciela przed sądem w sprawach upadłościowych – upadłość konsumencka, upadłość przedsiębiorcy, a także w sprawach restrukturyzacyjnych – restrukturyzacja przedsiębiorstwa, np. sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, dalsza reprezentacja w postępowaniu, zgłaszanie wierzytelności, zgłaszanie sprzeciwu co do listy wierzytelności, sprawy o wyłączenie z masy upadłości.