UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Klienci, którzy zaciągnęli kredyt walutowy mogli zaciągnąć go algo jako kredyt indeksowany albo kredyt denominowany.

Czym różnią się te dwa rodzaje kredytów.

Otóż kredyt indeksowany to kredyt, który określony jest w złotówkach, a waloryzowany jest kursem CHF.

Przykładowy zapis może wyglądać następująca:

„Bank zobowiązany jest oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (...) zł (słownie: ...........). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF."

"Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem” na warunkach

określonych w Umowie ..."

Z kolei kredyt denominowany to kredyt udzielony we frankach szwajcarskich, a wypłacony w złotówkach.

Przykładowy zapis będzie więc może wyglądać następująco:

„Kwota kredytu: (...) CHF (słownie franków ..................).

Uruchomienie Kredytu nastąpi jednorazowo w wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie: ....).”

lub

"W przypadku Kredytu udzielonego w walucie CHF/EUR/USD kwota kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w ...”

Zarówno w umowie kredytu indeksowanego do franka jak i kredytu denominowanego mogą występować klauzule umowne powodujące nieważność umowy.

Kancelaria prawna prowadzi sprawy dotyczące obu rodzajów kredytów walutowych, zarówno indeksowanych jak i denominowanych.

 

Z poważaniem

Ewa Kosowska-Czapla

radca prawny

Kategoria: