• sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji,
  • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy,
  • rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • odszkodowanie w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  • sprostowanie świadectwa o pracę,
  • zakaz konkurencji,
  • wypadki przy pracy.

Kategoria: