• rozwód,
  • separacja,
  • sprawy alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa,
  • sporządzenie/opiniowanie umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyza),
  • podział majątku wspólnego małżonków,
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.