Doradztwo i reprezentowanie w sprawach z umów:

  • sprzedaży,
  • zlecenia,
  • spółki,
  • o dzieło,
  • o roboty budowlane,
  • najmu i dzierżawy,
  • leasingu,
  • użyczenia,
  • pożyczki,
  • darowizny.
Kategoria: