• przygotowywanie wniosków o upadłość,
  • wierzytelności,
  • przygotowywanie propozycji układowych,
  • kontakt z tymczasowym nadzorcą sądowym, syndykiem i sędzią-komisarzem, kontrolę prawidłowości działań syndyka, w tym poprawności planu likwidacyjnego,
  • doradztwo w międzynarodowych (transgranicznych) postępowaniach upadłościowych,
  • doradztwo prewencyjne dla przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością w tym opracowywanie planów restrukturyzacji zadłużenia,
  • doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej.