• doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczeń,
  • doradztwo podmiotom objętym obowiązkiem zawarcia  umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
  • kompleksowe prowadzenie spraw odszkodowawczych na etapie przedprocesowym i procesowym (w tym reprezentacja przed sądami wszystkich instancji),
  • doradztwo podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową.