• sporządzanie, opiniowanie umów przewozu, spedycji, w tym umów międzynarodowego przewozu drogowego,
  • przedsądowe dochodzenie niezapłaconego frachtu, prowadzenie postępowania przed sądami,
  • przedsądowe dochodzenie roszczeń związane z opóźnieniem w przewozie, uszkodzeniem bądź zaginięciem towaru, reprezentacja przed sądami w wyżej wskazanych sprawach,
  • reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielem w trakcie postępowania likwidacyjnego oraz w postępowaniu sądowym.
Kategoria: