• zasiedzenie,
  • zniesienie współwłasności,
  • postępowanie wieczystoksięgowe,
  • przywrócenie i ochrona posiadania,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości – due diligance,
  • sporządzanie i opiniowanie umów w szczególności deweloperskich, najmu, sprzedaży, dzierżawy nieruchomości oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • ustanowienie oraz zniesienie ograniczonych praw rzeczowych – hipoteka, służebność, użytkowanie, zastaw.