• przygotowywanie projektów umów,
  • weryfikację (opiniowanie) projektów umów zaproponowanych przez kontrahentów Klienta,
  • przygotowywanie projektów ugód,
  • doradztwo związane z wykonywaniem umów,
  • pomoc w rozwiązywaniu, wypowiadaniu i wygasaniu umów,
  • audyt umów, których stroną jest Klient,
  • reprezentacja w sprawie niewykonania bądź wadliwego wykonania umowy na etapie negocjacji oraz postępowania sądowego.