• pozwolenia na budowę (w tym postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę),
  • legalizacja samowoli budowlanych,
  • postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
  • sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • zaskarżanie aktów prawa miejscowego,
  • postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi,
  • postępowania administracyjne,
  • postępowania sądowoadministracyjne.