UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pojęcie nagrody przewiduje art. 105 Kodeksu Pracy:

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

Co kluczowe w kontekście wskazanego przepisu nagrody mogą, a nie muszą być przyznane. Nagroda nie ma charakteru przymiotu roszczeniowości. Jest uzależniona w pełni od swobodnego uznania pracodawcy i nie jest zaliczana do składników wynagrodzenia za pracę.

Natomiast premia regulaminowa jest zmiennym składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownik nabywa prawo w przypadku spełnienia wymogów określonych w wewnętrznych przepisach pracodawcy. Stanowi ona świadczenie okresowe i fakultatywne.

Istnieje jednak przepis art. 91 KP:

  • §  1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych.

A zatem co do zasady pracownikowi należy się premia regulaminowa, jednakże wypłata tego składnika wynagrodzenia może zostać zawieszona w przypadku zawarcia przez pracodawcę porozumienia co do zawieszenia jej wypłaty. Przepisy Kodeksu Pracy regulują także maksymalny okres czasu, na który można zawiesić stosowanie ww. przepisów tj. nie może to trwać dłużej niż przez okres 3 lat.

 

aplikant radcowski

Adrian Waroch

 

Kategoria: