UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Konwencja CMR przewiduje odpowiedzialność przewoźnika również za opóźnienie w dostawie.

W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie czym jest opóźnienie. Zgodnie z przepisem art. 19 Konwencji CMR opóźnienie terminu dostawy ma miejsce wówczas, gdy towar nie został dostarczony w umówionym terminie lub w przypadku, gdy nie umówiono terminu jeżeli faktyczny czas trwania przewozu, uwzględniając okoliczności, a zwłaszcza przy przesyłkach drobnych czas niezbędny dla skompletowania pełnego ładunku w normalnych warunkach przekracza czas jaki słusznie można przyznać starannym przewoźnikom. Najczęściej w umowach strony precyzyjnie określają termin dostawy. Problem może pojawić się jedynie w momencie wydania przesyłki. Należy bowiem zadbać, by w treści listu przewozowego odnotować godzinę i dzień dostarczenia towaru. Udowodnienie wystąpienia opóźnienia nie jest jednak wystarczające do żądania odszkodowania.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 5 Konwencji w razie opóźnienia dostawy, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że wynikła stąd dla niej szkoda, przewoźnik obowiązany jest zapłacić odszkodowanie, które nie może przewyższyć kwoty przewoźnego. Tym samym odszkodowanie za opóźnienie należy się jedynie w przypadku wystąpienia szkody, a nadto istnieje konieczność jej udowodnienia. Często okazuje się bowiem, że Zlecający przewóz pomimo opóźnienia otrzymuje pełne wynagrodzenie od swojego kontrahenta, a następnie obciąża swojego podwykonawcę będącego faktycznie dokonującym przewóz roszczeniem odszkodowawczym za opóźnienie. W takiej sytuacji warto domagać się udowodnienia szkody przez uprawnionego. Wysokość odszkodowania również została ograniczona do wysokości przewoźnego.

Stosownie natomiast do przepisu art. 30 ust. 3 Konwencji opóźnienie dostawy może stanowić podstawę odszkodowania tylko wówczas, gdy zastrzeżenie zostało skierowane na piśmie w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy. Tym samym dla dochodzenia tego roszczenia niezbędne będzie udowodnienie przez uprawnionego, że nie tylko skierował na piśmie zastrzeżenie co do opóźnienia, ale również, że dochował przewidzianego Konwencją terminu.

 

Ewa Kosowska-Czapla

Radca Prawny / Doradca restrukturyzacyjny

Kategoria: