UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

house sale poland

Wejście Polski do Unii Europejskiej w istotny sposób zmieniło sytuację cudzoziemców z EOG i Szwajcarii. Wcześniej byli oni traktowani podobnie jak wszyscy pozostali cudzoziemcy, a zatem z zasady na nabycie nieruchomości w Polsce potrzebowali zezwolenia. Co do zakupu mieszkania zezwolenie nie było potrzebne, chyba że chodziło o mieszkanie w strefie nadgranicznej.

Po wejściu do Unii zasadą jest, że zezwolenie nie jest dla nich wymagane. W tym nie jest wymagane zezwolenie na zakup mieszkania w strefie nadgranicznej.

W odniesieniu jednak do niektórych nieruchomości obowiązywały tak zwane okresy przejściowe.

I tak dla nieruchomości rolnych i leśnych okres przejściowy wynosił 12 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Nieruchomości rolne i leśne nabywane do 2016 r. musiały być zatem nabywane za zezwoleniem. Od 1 maja 2016 r. zezwolenie takie nie jest potrzebne. Niezależnie od powyższego istnieją jednak ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych z uwagi na ograniczenia obowiązujące również polskich obywateli.

Okres przejściowy dla nabywania drugiego domu trwał do 2009 roku, transakcja taka była ważna jedynie za zezwoleniem.

W niektórych przypadkach jednak istniały wyjątki co do konieczności wyczekania okresów przejściowych.

Okresy przejściowe nie dotyczyły niektórych sytuacji i nabycie nieruchomości bez zezwolenia było możliwe w określonych okolicznościach od razu po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a zatem od 1 maja 2004 r. w odniesieniu do:

 -      nieruchomości rolnych w określonych województwach, jeżeli cudzoziemiec miał zawartą przez określony czas umowę dzierżawy z datą pewną, osobiście przez określony czas prowadził działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwał na terytorium Polski

- nabycia drugiego domu jeżeli

             - nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkiwał co najmniej 4 lata na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

            - w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych, przy czym zwolnienie to nie obejmuje   

             obywateli Konfederacji Szwajcarskiej.

Obecnie okresy przejściowe mamy już za sobą, stąd zezwolenie nie jest aktualnie wymagane w żadnym przypadku.

Cudzoziemiec z kraju EOG oraz Szwajcarii musi jednak liczyć się z tym, że obrót nieruchomościami w Polsce jest również w specyficzny sposób chroniony, w szczególności jeśli chodzi - jak wspomniano powyżej -  o nieruchomości rolne. Obywatel bądź przedsiębiorca z ww. państwa ma te same uprawnienia co Polak, dotyczą go również te same ograniczenia.

Kancelaria pomaga przy nabywaniu nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców.  

Ewa Kosowska-Czapla

Radca Prawny / Doradca restrukturyzacyjny

Szczecin, 31 styczeń 2019 r.

Pin it