UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wykonanie międzynarodowego przewozu drogowego przez podwykonawcę Konwencja CMR Ubezpieczenie transportu

 

W praktyce coraz częściej przyjęte zlecenie transportowe nie jest wykonywane bezpośrednio przez przyjmującego zlecenie, lecz posługuje się on dla wykonania zlecenia przewoźnikiem (rzeczywistym wykonawcą) z którym łączy go w tym zakresie osobne zlecenie transportowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 Konwencji CMR przy stosowaniu Konwencji przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników   wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji. Tym samym za działania podwykonawcy przewoźnik odpowiada tak jak za swoje własne działania. Przewoźnik nie może zatem wyłączyć swojej odpowiedzialności wskazując nadawcy, że to podwykonawca odpowiada za szkodę w przesyłce bądź opóźnienie.

Podwykonawca zaś odpowiada wobec przewoźnika zlecającego mu transport, a nie nadawcy za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przewozu. Tym samym przewoźnik powinien zadbać o to, aby w przypadku zaistnienia szkody odpowiednio zabezpieczyć swoje roszczenia przysługujące mu względem podwykonawcy.

Warto przy tym pamiętać, że termin przedawnienia roszczenia od podwykonawcy biegnie identycznie jak przedawnienie nadawcy wobec przewoźnika, a zatem zgodnie z ogólnymi zasadami. Na bieg przedawnienia nie ma więc wpływu ewentualny termin zapłaty odszkodowania nadawcy przez przewoźnika, gdyż roszczenie wobec podwykonawcy nie ma charakteru roszczenia regresowego. Fakt zapłaty odszkodowania wobec nadawcy nie jest też istotny dla ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej podwykonawcy. Podwykonawca odpowiada wobec przewoźnika za sam fakt zaistnienia szkody, a nie za jej ewentualne pokrycie przez przewoźnika.

Na marginesie wskazuję, że zakłady ubezpieczeń często odmawiają wypłaty odszkodowania wskazując, że przewóz wykonywał nie ubezpieczony przewoźnik lecz jego podwykonawca. Warto zatem zatroszczyć się, aby podpisując polisę zakład ubezpieczeń wyraźnie wskazał, że obejmuje ona również odpowiedzialność za podwykonawcę, albo przynajmniej takiej odpowiedzialności nie wyłączył.

 

                Ewa Kosowska-Czapla

radca prawny/ doradca restrukturyzacyjny

 

Szczecin, 04.03.2019r.

Pin it
Kategoria: