UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nabycie nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców reguluje ustawa z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Nabyciem nieruchomościw ścisłym tego słowa znaczeniujest nabycie:

  • prawa własności nieruchomości lub
  • prawa użytkowania wieczystego

na podstawie każdego zdarzenia prawnego np. sprzedaży, zamiany, darowizny, spadkobrania.

Nabyciem nieruchomości wymagającym zezwolenia może być jednak także nabycie udziałów albo akcji w spółce polskiej będącej właścicielem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego przez cudzoziemca:

 

  1. jeżeli w ich wyniku spółka stanie się spółką kontrolowaną.

Przykładowo zatem w przypadku gdy chiński inwestor chce zakupić od Polaka  51% udziałów polskiej spółki - będącej właścicielem nieruchomości - potrzebuje on na to zezwolenia.

 

       2. spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki.

Przykładowo zatem jeśli rosyjski inwestor chce zakupić udziały polskiej spółki kontrolowanej - będącej właścicielem nieruchomości - od innego udziałowca rosyjskiego zezwolenie także będzie wymagane.

Zmiana udziałowca bądź akcjonariusza z cudzoziemca na cudzoziemca w spółce kontrolowanej wymaga zatem również zezwolenia.

Od zasad tych przewidziane zostały jednak wyjątki. Przykładowo, gdy akcje spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym zezwolenie nie jest wymagane.

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców będących obywatelami lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej (tutaj obowiązywały okresy przejściowe do 2016 r.).

 

                  Ewa Kosowska-Czapla

Radca Prawny / Doradca Restrukturyzacyjny

 

Szczecin, 22.02.2019 r.

Pin it